Фінансова звітність

Фінансова звітність

«Виконуючи вимоги Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, згідно яких ДП «Зееландія» як середнє підприємство зобов’язане не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі), надаємо інформацію щодо фінансової звітності разом з аудиторським висновком».